Παραγγελίες και Επιστροφές

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων, αγορασμένων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος  (e-shop)  του tokomboloimou.gr, ο αγοραστής  έχει  το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν εντός  δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών προσκομίζοντας απαραιτήτως την απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς.

Συνίσταται ο έλεγχος του προϊόντος εντός 10 ημερών από την παραλαβή του. Εάν το προϊόν δεν επιστραφεί εντός  14 ημερών από τη παράδοση του, θεωρείται αυτομάτως πως παρελήφθη σε άριστη κατάσταση και δεν γίνονται δεχτές επιστροφές και αντικαταστάσεις.

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος και να ζητήσει αντικατάστασή του στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες από λάθος μας σας έχει σταλεί άλλο προϊόν από αυτό που παραγγείλατε.

(β) σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες το προϊόν παρουσιάζει αισθητικό ή κατασκευαστικό ελάττωμα το οποίο καλύπτεται από την εγγύηση του προϊόντος.

Σε κάθε περίπτωση το προϊόν θα πρέπει να επιστρέφεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να είναι πλήρες, η συσκευασία του να είναι αυτή με την οποία αγοράστηκε και να είναι και αυτή σε άριστη κατάσταση.

Σε περίπτωση που το προϊόν επιστραφεί ελλιπές ή κατεστραμμένο, η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να δεχθεί την επιστροφή και να ζητήσει αποζημίωση το ποσό της οποίας καθορίζεται από την κατάσταση του προϊόντος και της συσκευασίας του.

Τέλος, το προϊόν προς αντικατάσταση πρέπει να συνοδεύεται με όλα τα έγγραφα που το συνόδευαν κατά την αγορά του (π.χ. Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο, Απόδειξη Λιανικής).

Πριν από κάθε επιστροφή συνιστάται να προηγηθεί συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Πωλητή e-shop του καταστήματός μας στο τηλέφωνο 694 800 2850 ή με email στη διεύθυνση info@tokomboloimou.gr .

Το κόστος επιστροφής των προϊόντων βαρύνει τον πελάτη σε κάθε περίπτωση.  Ενδεικτικά μπορείτε να υπολογίσετε το κόστος για την επιστροφή σύμφωνα με το κόστος που καταβλήθηκε κατά την αγορά των προϊόντων αρχικά.

Στις περιπτώσεις (α) και (β), αφού παραλάβουμε και επιθεωρήσουμε το επιστρεφόμενο προϊόν, σας αποστέλλουμε το συντομότερο δυνατόν το σωστό προϊόν, αναλαμβάνοντας το κόστος αποστολής του νέου προϊόντος. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να ζητήσετε είτε την αλλαγή του με άλλο προϊόν, είτε την επιστροφή των χρημάτων που μας έχετε καταβάλει.

Η επιστροφή του αντιτίμου των επιστρεφόμενων προϊόντων θα πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατόν. Σε κάθε περίπτωση, ο μέγιστος χρόνος ώστε να σας επιστραφούν τα χρήματα, είναι δεκατέσσερις ημερολογιακές ημέρες.

Εάν το προϊόν έχει αγορασθεί με την μέθοδο της αντικαταβολής, δεν επιστρέφεται το κόστος αντικαταβολής.